zondag 17 mei 2015

Groningen 6 september 1956

Lieve Lummie

Houd je altijd dicht bij Jezus
Ja bij alles wat jij doet
Moet jij steeds om hug hem vragen
Dan heb jij het zeker goed

Ter herinnering van  Roelof
Tante en Johan HerssiesGroningen 23-11-1955

Lieve Lummie

Vang je werk met jezus aan !
Hij wil bij je wonen
Bid heem om je bij te staan !
Hij zal het einde komen
Op je paan zij hij je lust !
Zoek heem aan de morgen
Ga met Jezus ook ter rust !
Laat je Jezus zorgen

Ter herinnering aan
Tante Miny

Groningen 21-6-1956

Beste Lummie

Daar alleen kan liefde wonen
Daar alleen is het levengoed
Waar men blij en ongedwongen
Alles voor elkander doet

Ter Herrinering aan
Hej  A Gorte

Groningen 30 november 1955

Lieve Lummie !

In gods handen zijt gij veilig
Hij houdt over u de wacht
Hij Zijn doen is wijs en heilig
Hij is bij u , dag en nacht
Hij wil u zo danig leiden
Dat gij eenmaal zeggen moet
Aan het einde van uw strijden
Heers weg met mij was goed !

Ter Herinnering
aan Groet moe Hooving

1956 (Onbekend)

Je ziet wel aan me pen
Dat ik geen Notaris ben


Groningen Vrijdag 27 januari 1956

Lieve Lummie

Geniet de lente van je leven
In ongestoorde vreugd
Maar wil je hart aan Jezus geven
Dan blijft je steeds verheugd

Jouw school vriendin
Jannie van Delden